top of page

Souhlas o poskytnutí osobních údajů mezi fyzickou osobou nebo  firmou, tj. společnost či živnostník (dále jen „Zájemce“) a Fa Jobhandel (dále jen „Správce“)

Použité pojmy:

1) Server („dále jen internetové služby“)

2) Provozovatel internetových služeb Fa Jobhandel (dále jen „Správce“),

3) Osoba nebo společnost hledající práci či pracovní zakázky (dále jen „Zájemce“)

„Tímto, v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. a nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů v platném znění uděluji svůj souhlas ke zpracování osobních údajů Fa Jobhandel, se sídlem Opavská 650/68, 74721 Kravaře, IČ:609 49 597 (dále jen „Správce“). Údaje i tento souhlas poskytuji za účelem zprostředkování pracovní nabídky, na základě kterého já jakožto Zájemce mohu získat práci či pracovní nabídku.

Prohlašuji, že veškeré údaje, které poskytuji Správci, jsou pravdivé a přesné.

Souhlasím, aby Správce údaje zpracoval, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uchovával, třídil a používal, zveřejňoval, zpřístupňoval a předával je dalším firmám a agenturám v tuzemsku i zahraničí za účelem získání pracovní příležitosti pro Zájemce.

Zájemce bude veden v systému dle jména a emailu.

Osobní údaje Zájemce budou zpracovávány ručně i automaticky po dobu potřebnou k zajištění pracovní nabídky pro Zájemce. Zájemce má právo kdykoliv požádat o absolutní výmaz svých osobních údajů prostřednictvím emailu: info@jobhandel.com
V tomto případě Správce provede výmaz veškerých osobních údajů Zájemce.

bottom of page